На всеки три месеца Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще може да променя цената за регулирания пазар. Това ще се случва чрез актуализиране на разходите на Националната електрическа компания (НЕК), стана ясно днес по време на специална пресконференция на ДКЕВР. Нейният председател Боян Боев обяви, че е дошло времето разходите на НЕК да започнат да се признават и да влизат в цената за регулирания пазар. В момента ДКЕВР ще търси механизъм за ограничаване на поскъпването на енергията за битовите потребители, а разходите на НЕК ще бъдат компенсирани чрез балансиращия пазар и бъдещи регулаторни периоди. В момента цената за битовите потребители също се компенсира частично чрез кръстосаното й субсидиране от тази за бизнеса.

Дали ще има поскъпване на енергията за регулирания пазар от 1 октомври ще се разбере в средата на септември, обясни днес Боев. Той припомни, че именно, за да се намали големия дефицит в НЕК са предложени законодателни промени за изкупуването на зелената енергия и за промяна в дългосрочните договори на двете американски централи ТЕЦ „AES Марица изток 1“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

1,5 млрд. лева са невъзстановените разходи на НЕК

Към момента невъзстановените разходи на НЕК само от регулираната му от ДКЕВР дейност са за 1,5 млрд. лева за периода 2010-2014 г. От тях разходите за покупка на енергия от ВЕИ са 720 млн. лева, по дългосрочните договори с американските централи разходите са 382 млн. лева. НЕК има и разходи, свързани с експлоатацията на ПАВЕЦ „Чаира“, които са за 392 млн. лева.

Всички тези разходи на НЕК трябва да бъдат компенсирани за бъдещи периоди през цената на енергията за регулирания пазар. Ще намерим подходящ механизъм обаче това да не влияе върху цената за битовите потребители, обясни Боев. От ДКЕВР обясни, че част от тези разходи и в момента са включени в новите цени на тока, които ще влязат в сила от 1 юли.

Става въпрос за разходи на ВЕИ централи за 397 млн. лв., компенсирани с други 200 млн. лева за изкупуването на енергията от ТЕЦ-овете. За работата на ПАВЕЦ „Чаира“ НЕК е компенисран в следващия регулаторен период с 70 млн. лева. При това положение невъзстановените разходи на дружеството ще намалеят до под 1 млрд. лева, ако не възникнат нови, вселедствие на работата на балансиращия пазар.

От натрупаните 720 млн. лева задължения за покупка на ВЕИ енергия, НЕК има натрупани задължения към ВЕИ производителите за 434 млн. лева. Тези разходи трябва да бъдат признати на Обществения доставчик, но ДКЕВР не е уточнил как и кога ще бъде направено това. Самата методика бе отменена от ВАС през миналата година. Второто сериозно перо са невъзстановените разходи от Фонда за въглеродни емисии за периода 2013-2014 г. Те са за 259 млн. лева, като прогнозата на ДКЕВР бе, че НЕК може да получи 498 млн. лева. В крайна сметка обществения доставчик ще получи до края на юли 259 млн. лева. От ДКЕВР не можаха да се обяснят защо са дали толкова висока прогноза за приходите като само обясниха, че е много трудно да се прави точна прогноза. Дори и Европейската комисия не очакваше такова развитие на въглеродните пазари, обясни членът на ДКЕВР Еленко Божков.

НЕК има и невъзстановени разходи по отменената методика на ВАС и като администратор на средствата за 26,5 млн. лева.

В същото време разходите по дългосрочните договори към двата американски ТЕЦ-а са общо 382 млн. лева. От тях 208,7 млн. лева са разходите за изкупуване на неизползвана разполагаемост. Боев обясни, че съгласно договорите НЕК има задължение да изкупи цялата разполагаемост на централите. За допълнителни услуги като вторично регулиране НЕК е дал 85 млн. лева. В същото време Обществения доставчик е сключил анекс към договорите с двете централи, според който държавното дружество заплаща разходите за въглеродни емисии. За периода 2010-2014 г. те са за 88 млн. лева. Боев отказа да уточни от коя дата е това допълнително споразумение.

Според предишни споразумения цената на емисиите бе включена и в цената на тока, който се изкупува от НЕК.

Боев добави, че през последните години разходите за ПАВЕЦ „Чаира“ не са били признавани на НЕК в ценовите решения на ДКЕВР. В периода 2010-2013 г. разходите за варирали от 85 до 119 млн. лева.

ДКЕВР само отчита проблема с погрешните ценови решения

Част от непризнатите разходи на Обществения доставчик са формирани заради неправилните решения на ДКЕВР през изминали периоди. „Това, че тези решения в миналото са довели до този недостиг... Ние отчитаме този проблем“, коментира лаконично Боев. Той не уточни дали енергийният регулатор ще поеме своята отговорност при вземането на решенията, довели до натрупване на дефицита в НЕК.

Като изход от ситуацията Боев вижда промяната в договорите с двете американски централи, за да могат те да работят поне частично на свободния пазар. Спешни промени в закона за енергията от възобновяеми източници също биха спомогнали за намаляването на този дефицит на НЕК, припомни Боев.

От ДКЕВР не се ангажираха в какъв етап от време ще могат да се компенсират тези разходи като членът на комисията Лили Младенова не се ангажира колко години ще отнеме възстановяването. Боев изрази надежда, че част от дефицитите на НЕК ще бъдат компенсирани от само себе си, чрез балансиращия пазар. Това обаче е валидно само за новите разходи на НЕК. Той бе категоричен, че страната ни няма готовност да стартира либерализирания пазар.

Преговори с американските ТЕЦ-ове и законови ВЕИ поправки ще продължат неясно колко

Боев припомни, че очаква до две седмици да получи отговор от Европейската комисия дали договорите с американските ТЕЦ-ове не представляват нерегламентирана държавна помощ, съгласно изискванията на третия енергиен либерализационен пакет. При ВЕИ централите пък страната ни е имала „прекомерна държавна помощ“, смятат още от комисията. За момента обаче оттам нямат яснота колко време ще продължат преговорите на НЕК с ТЕЦ-овете, за да се постигне намаление на дефицита. Неясен остава и момента колко време ще се подготвят законовите поправки в ЗЕВИ по отношение на изкупуването на зелената енергия.