Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще открие на 28 октомври Национален телефон за правна помощ.

На телефон 0700 18 250 адвокати ще предоставят безплатни правни съвети на граждани от социално уязвими групи. Създадени са и два консултативни центъра в Сливен и Видин, в които ще бъде предоставяна безплатна юридическа помощ на гражданите. Целта е да бъде облекчен достъпът до правосъдие на гражданите в неравностойно социално положение, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Пилотните услуги са част от проекта на Национално бюро за правна помощ "Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за "гореща линия за първична правна помощ" и регионални центрове за консултиране", реализиран с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.