На 28 октомври министър Кристиан Вигенин ще вземе участие в срещата на министрите на външните работи на 14-те държави участнички в Стратегията на ЕС за Дунавския регион в Букурещ, съобщиха от МВнР.

Министри на външните работи и на регионалното развитие заедно с комисаря по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан ще направят преглед на настоящите постижения и предизвикателства, ще оценят напредъка до момента и ще обсъдят бъдещото изпълнение на стратегията за региона на река Дунав.

Сред основните цели на Стратегията са опазването на околната среда и постигане на благосъстояние в Дунавския регион. Нейният принос е от значение за по-добра интеграция между държавите членки на ЕС, както и за подобряване на сътрудничеството със страни извън Съюза. Досега се отчитат като успешни дейностите по Стратегията в областта на транспорта, повишаването на конкурентоспособността, борбата със замърсяването и престъпността.