Полугола жена на около 50 години разбуди с крясъци пазачите на президентството в ранното утро днес. Около 6,30 ч. дамата изненадващо изникна в карето между президентството, партийния дом и Министерски съвет с наметнато върху бельото й палто. Никой не реагира на появята й, въпреки че на мястото денонощно има полиция.
При шадравана на президентството тя пристъпи към жълтите павета, застана пред минаваща кола, разтвори палтото си и започна да крещи неистово. Автомобилът внимателно я заобиколи, но тя в остана в същата поза - с гола гръд, по бели гащи и боса.

"Отивам в ЦУМ, там ще работя, там ще се спася. Никой повече няма да ме изнасилва. Какво искате още ли да ме изнасилвате. Военните ще дойдат да ме спасят. Чакам, чакам военните", крещеше с пълно гърло жената.

Очевидно липсата на публика я изнерви допълнително и тя започна да бяга около шадравана, а след това се отправи в посока ЦУМ, като продлъжи да бълва неразбираеми изрази.