На 9 ноември, събота, от 13 часа пред сградата на Министерството на правосъдието ще се проведе протест на служителите в затворите в България. Решението бе взето по време на заседанието на извънредния съвет на УС на Синдикат на служителите в затворите в България. По време на срещата беше обсъдена тревожната обстановка в сектора, във връзка с продължаващата липса на ясна политика по отношение на наказателно изпълнителните органи в последните две десетилетия ; отсъствието на връзка между отпусканите от държавата средства за издръжка на системата и реално необходимите за нормалното и функциониране ; незачитането на трудови и социални права на служителите ; проявите на ограничаване на синдикални права ; непрозрачността и непрецизността в кадровата политика ; липсата на прозрачни процедури на обществените поръчки за доставка на униформено облекло и обувки; и др.
Отчитайки сериозното напрежение сред съсловието, УС взе следните решения: Поддържа становище, срещу дискриминационното отношение на държавните институции спрямо служителите от наказателно - изпълнителните органи; Поддържа становище с което иска незабавно приемане на мерки за ресурсно обезпечаване на дейностите в местата за лишаване от свобода; Поддържа становище с което настоява за изравняване на плащанията на служителите от органите и институциите по изпълнение на наказанията с тези на останалите служители от Сектор "Сигурност"; Замразяване на преговорите от страна на синдиката до получаването на конкретни предложения от страна на властите в Р.България. УС призовава цялата пенитенциарна общност да се отзове на организиран протест пред Министерството на правосъдието на 9 ноември /събота / от 13 ч. под мотото „ Елате при нас ! ". УС се обръща и към всички синдикални организации и граждани да подкрепят протеста !