Правителството измени Решение 56/2011 на Министерския съвет за забрана на отглеждането на генетично модифицирана царевица MON 810 на територията на България, като промени правното основание за въвеждането на забраната.

Промяната се налага от решение на Съда на Европейския съюз и привеждане в съответствие с него на акта на МС от 2011 г.