Русенският университет подписа споразумение за сътрудничество с Политехническия университет и Националния научно-изследователски институт за микротехнологии в Букурещ по време на научна сесия в румънската столица. Трите научни институции работят съвместно по проект "Румънско-български обслужващ център за микросистеми и нанотехнологии", финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество. В Русенския университет вече работи единият от двата офиса на центъра. В момента партньорите по проекта разработват съвместна магистърска програма и курсове за допълнителна квалификация в областта на микро- и нанотехнологиите. За обучение ще се използват образователните и техническите ресурси на трите институции.