Имало е разминаване и недобра координация между ръководството на МОСВ и РИОСВ, защото не е трябвало да се разрешава изграждане на ветроенергиен парк в района на Калиакра. Това заяви заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев.

Георгиев представи пред депутатите от парламентарната комисия по околна среда информация за предявения пред Съда на ЕС иск срещу България за неизпълнение на задължения за защита на уникални местообитания и видове от голямо значение в района на Калиакра по процедура, стартирана през 2008 година. Правим всичко възможно да преустановим макар и със закъснение процедурата, подчерта заместник-министърът. Всъщност процедурата стига до Съда на ЕС заради това, че през 2012 са одобрени множество проекти на територията на община Калиакра, включително един проект с голям брой ветрогенератори на "Уинд енерджи", като оценката за въздействие върху околната среда е издадена през от 2012 на РИОСВ - Варна. Претенциите на ЕК са свързани с това България да разшири защитената зона в района и да предприеме компенсаторни механизми по отношение на засегнатите хабитати и оценка на влиянието на ВЕИ. Договорили сме на многобройни срещи с министъра на околната среда и водите Искра Михайлова и еврокомисаря по околна среда Янез Поточник какво трябва да се предприеме, за да отпаднат претенциите на ЕК за прекомерно въздействие в тази зона. Половината от мерките, за които настоява ЕК са изпълнени, съобщи заместник-министърът.

Една от мерките е предприета още през януари месец, когато Министерският съвет прие Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници. Именно с този план се въвежда забрана за провеждане на нови процедури по Закона за околната среда и Закона за биологичното разнообразие за вятърни генератори на територията на всички общини от област Добрич ( включително и на територията на община Калиакра).

Изпълнено е и разширяване на защитена зона "Калиакра". На заседанието на Националния съвет по биологично разнообразие на 8 октомври защитената зона "Калиакра" е разширена и към Натура 2000 и е включена и нова защитена зона "Било". Възложили сме на БАН да потърси компенсаторни мерки за степните хабитати в региона, съобщи още министър Георгиев. Всички мерки, които предприехме се случиха за 1-2 месеца и това е могло да се направи и по-рано, смята той.

От 2007-2008 досега не са предприети всички мерки да се прекрати процедурата, смята Георгиев. Самият той обаче беше заместник-министър на околната среда и водите през периода 2005-2009. По време на заседанието на комисията по околна среда стана ясно, че към момента има 14 започнали наказателни процедури срещу България в сферата на околната среда, 5 са в областта на природата и биоразнообразието, 3 в областта качеството на въздуха, 2 са свързани с отпадъците. Всички с изключение на случая "Калиакра" са на ниво "досъдебна фаза".