Румъния е изправена пред опасността да остане без лекари специалисти в идните десет години, съобщават местните медии.

Сега в страната има 300 онколози и по-малко от 50 радиолози, а в последната година нито един лекар не е изявил желание да специализира онкология или радиология, съобщава радиологът професор доктор Кристиан Кирикуца.

Той допълни, че теоретично всеки румънски гражданин има достъп до медицински грижи, но проблемът е колко специалисти има. "Според моите данни в Румъния с население от 20 милиона души има 300 онколози. През 2008 г. имаше 100 радиолози, а днес те са под 50", заяви проф. Кирикуца.