Армията започна да строи от днес преградна стена срещу влизащите у нас като на парад бежанци от Турция, съобщи Министерството на отбраната. Съоръжението ще се финансира чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет и чрез целево финансиране от европейски фондове.

На пресконференция след извънредно заседание на Министерския съвет, проведено на 21 октомври, министърът на отбраната Ангел Найденов обяви, че Министерството на отбраната започва възстановяване на 107 км пътищата и подходите към зоната, на която предстои да бъдат изградени техническите съоръжения за недопускане преминаването на българска територия, припомнят от МО.

Той посочи, че по предварителна оценка тази дейност ще се приключи в рамките на 35-40 дни и в нея ще се включат 50 души личен състав и 40 единици специализирана техника.