Безработицата в Испания е спаднала малко през периода юли-септември и е била 25,98% от икономически активното население, което все пак е твърде високо равнище в момент, когато четвъртата икономика в ЕС излезе от рецесията.

През третото тримесечие в страната е имало 5 904 700 безработни, което е със 72 800 по-малко в сравнение с предходния тримесечен период, когато хората без препитание са били 26,26%. Сега е постигнат първият спад на този показател от последните 2 години, който освен това е и най-големият от 5 години насам. В годишно изражение спадът също е значителен – в периода от юли до септември 2012 г. безработните са били със 126 700 повече.