Между 20 и 50% е надвишен капацитетът в местата за настаняване на бежанци. Това каза Николай Чирпанлиев – председател на ДАБ.

Председателят на Държавната агенция по бежанците (ДАБ) е изпратил писма до областни управители и министри. Идеята на новото ръководство е търсещите закрила да бъдат настанявани на такива места, че да бъдат отдалечени от населени места, но да има добра комуникация, за да не влизат в колизия с общественото мнение.

От два дни в ДАБ има инспектори от държавната финансова инспекция, като основните въпроси, по които работят по въпроса с изразходването на пари то предното ръководство на бежанската агенция, както и начина по който са провеждани обществените поръчки, отделно главният инспекторат работи по тези въпроси.

В последните няколко дни дават подслон на 262 бежанци в Ковачевци. Собствеността на Ковачевци е на МОН, провели са разговори с министъра, уточнили са параметрите на съвместната дейност и когато установили, че има възможност да изпратят там бежанци председателят на ДАБ е информирал кмета. "Мисля, че всичко е коректно от двете страни", каза Чирпанлиев.

Той призна, че сред търсещите закрила има и недобросъвестни бежанци – 3 000-4 000 лв. са платените щети в центровете. В петък примерно е направен ремонт във Враждебна, но вече има счупена мивка, на места има и врати, които са откачени веднага, върху, които се играят карти. Чирпанлиев се надява бежанците да осмислят, че условията им ще бъдат такива, каквито си ги направят. От моя страна няма воля, да се плащат народни пари за такива действия, каза председателят на ДАБ. За четирима от агенцията преценили, че създавали проблеми и те ще бъдат екстрадирани. Във Военна рампа вече има парно, предстои и във Враждебна.

Предстои да се направи и интернет страница, където да се насочват всички, които искат да помогнат, но усилията се разпиляват. Чирпанлиев поиска да отговори и на президента, който каза за бежанците, че живеели на пода. Така той посочи, че такъв е техният начин на живот - те живеят на пода - те живеят и се хранят на пода – това е тяхната култура. След като желаят – ние не можем нищо да направим. Това е техният избор, каза той.

Нидал Алгафари, който беше на пресконференцията каза, че около 85% от бежанците биха напуснали пределите на страната, в момента, в който придобият статут. По-голямата част идват в България само като транзит. Стоян Петров, зам.-председател на ДАБ посочи, че се разработва националната програма за интеграция на бежанците в България, насочена към тази група хора, които искат да останат в България. Към момента например изучават български език тези, които искат. В София има цяла сграда, но не е имало хора и за един клас, които са пожелали да учат езика ни, има групи с професионална насоченост - козметика, шивашки услуги.

Тази година до 21 октомври е предоставен статут на 18 лица, 1154 е предоставен хуманитарен статут. 301 са с откази. Има около 28% откази за даване на статут.