Александър и Мария са най-популярните имена в Македония.

Един от най-големите военачалници в световната история явно не е загубил популярност в страната, тъй като момчетата най-често се кръщават на негово име. Следват Зоран и Никола. Най-често срещаните имена на момичета са Мария, Биляна и Елена.

В Хърватия родителите са доста придирчиви към имената на децата си. Лука и Иван са най-често срещаните сред момчетата и популярността им се запазва през годините, докато при имената на момичетата се срещат по-големи вариации. Според изследването на Анадолската агенция най-честите имена през 2011 г. са били Петра и Лучия.

В Сърбия според данните от преброяването на населението през 2012 г. най-честите мъжки имена са били Драган, Милан и Александър, а момичетата най-често са кръщавали Милица, Йелена и Мария.

В Словения родителите често дават библейски имена на децата си. Най-популярното мъжко име е Лука, следван от Ник и Жан. При момичетата най-често срещани са имената Ева, Сара и Лара. В Босна и Херцеговина най-разпространените имена за момчета са Амар и Лука, следвани от Тарик, Ведад, Стефан и Никола. При момичетата най-често срещани са Амина и Мария.

По данни от 2011 г. в Черна гора най-честите женски имена са Йелена и Милица, а най-застъпените имена на момчета са Никола и Марко.