Шофьорите вече ще могат да карат спокойно в Европейския съюз и без зелена карта, стига да имат сключена застраховка „Гражданска отговорност”. Това ще бъде изрично записано на самата полица, за да не остават потребителите с погрешно впечатление, че задължителната застраховка важи само за територията на страната и е необходимо да доплащат за сертификат „Зелена карта“.

С това решение Комисията за финансов надзор (КФН) сложи намордник на желанието сред

застрахователните компании, предлагащи задължителната автомобилна застраховка „Гражданска отговорност“,

да прибират допълнително пари за издаването на „Зелена карта“.  В сряда КФН обяви, че е променил и съответната Наредба (№ 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства).

Измененията се налагат поради констатацията на трайна практика при застрахователите за издаване на полици по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, като потребителите погрешно се информират че застраховката има покритие само за територията на страната. Това обикновено става, като в полицата се включват въпроси относно територията, на която МПС ще бъде управлявано. Когато потребителят посочи само територията на Република България,

той получава определена отстъпка и у него бива създавано впечатлението, че застраховката няма покритие извън страната без задължителното издаване

на допълнителен сертификат „Зелена карта”. Това е в пряко противоречие с чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането и с европейските директиви по автомобилно застраховане, които предвиждат, че срещу единна премия договорът за споменатата задължителна застраховка би следвало да осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз и на другите държави, чиито национални бюра са страна по Многостранното споразумение.

За преодоляването на тази практика в изменението на наредбата се предлага създаването на разпоредба, която предвижда включването на изричен реквизит в застрахователната полица, който ясно определя времевите и пространствените рамки на застрахователното покритие в съответствие с изискванията на закона. А имено, че задължителната застраховка

„Гражданска отговорност” на автомобилистите осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство,

както и за територията на всички други държави, които са страни по многостранното споразумение (а те са Андора, Сърбия и Швейцария) на основата на една премия. Също така, че покритието изтича в края на последния ден от срока на договорите (23 часа 59 мин. и 59 сек.). , а не в календарния час на последния ден, който съответства на календарния час на сключването на застраховката.

Това решение взе Комисията за финансов надзор, след редица сигнали срещу застрахователи, в чиито полици имало специално поле с въпроси за територията, на която ще се управлява автомобилът.

Когато водачът посочи само територията на България, за да получи определена отстъпка например, у него оставало впечатлението, че застраховката няма покритие извън страната без сертификата „зелена карта”, смятат от регулатора.

Очаква се, че

застрахователите ще отговорят на удара с поскъпване на застраховката…

В края на годината традиционно повечето от шофьорите подновяват задължителната полица, а в борбата за клиенти застрахователните дружества пускат по-изгодни оферти. Сега цената на „Гражданска отговорност” за автомобили с обем на двигателя до 1 700 кубика е между 180 и 200 лева. С отстъпката застраховката може да падне с 20 лева, писа вече Факти.бг.

„Около кампанията конкуренцията се изостря и цените тръгват надолу – дали с кампанийни отстъпки, дали с нови тарифи”, отбеляза преди дни за Нова телевизия Константин Велев от Асоциацията на застрахователите в България. „Има компании, които тръгнаха към сваляне на цените и можем да очакваме, че и други ще ги последват”.

По-ниските цени обаче ще са за кратко и прогнозите са от Нова година отново да тръгнат нагоре. Заради по-големите щети, които покриват, и все още ниският процент на автомобилите със сключена полица,

застрахователите очакват до 10-процентен скок от догодина.

„Цените през 2014 г., по образец на 2012-та, 2013-та, след кампанията също ще поемат нагоре, за да отразят това, че компаниите трябва да плащат все повече и тези пари трябва да бъдат събрани чрез премиите по задължителната полица”, посочи Стоян Проданов, изпълнителен директор на застрахователна компания. „Пътно-транспортните произшествия особено в Европа, водят до все по-големи обезщетения, които трябва да плащат компаниите, лимитите също се увеличиха чувствително”.

Според последните данни на Комисията за финансов надзор все повече автомобили са с „Гражданска отговорност” и към средата на октомври обхватът на полицата достига 86 %.

„Ние се движим близо до европейските нива на покритие в „Гражданската отговорност” – няма драстични разлики между България и другите европейски държави. Може би малко има по-малко покритие от някои по-развити държави”, коментира председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев.

През тази кампания все повече застрахователи ще сегментират пазара и ще вдигат цените само за определени групи водачи. По-скъпо ще плащат младите и неопитни шофьори, собствениците на повече коли, както и тези, които се движат в големите градове и чужбина.