Около 84 млн. души в Евросъюза живеят под прага на бедността, което представлява почти 17% от цялото население на страните в него, съобщи пресслужбата на Европейската комисия /ЕК/.

По оценки на комисията процесът на излизане от кризата може да се забави в следващите 10 години. В настоящия момент безработни в ЕС са 26 млн. души, се казва още в доклада.

Въпросите на социалната политика и справедливостта бяха в центъра на вниманието на провеждащата се във Вилнюс конференция, организирана от от Европейския икономически и социален комитет. "В някои от най-засегнатите от кризата страни, ние виждаме ръст на екстремизма, демагогията и предразсъдъците.

Стимулирайки икономическия растеж, не бива да се забравя за нивото на справедливостта", каза председателят на ЕИК Лука Джахер. Според участници в конференцията финансовата и икономическа криза в ЕС се превърна в социална и демократическа. С това е свързана и кризата на доверието в ЕС като цяло. Според статистическите данни, които бяха огласени в хода на конференцията, в момента в идеите на обединението вярва едва 31% от населението на ЕС.