Числата от 50-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 10, 32, 15, 6, 29, 45.

II теглене: 28, 29, 37, 44, 10, 3.

---------------------

6 от 42

I теглене: 3, 28, 23, 29, 33, 40.

---------------------

5 от 35

I теглене: 12, 35, 4, 17, 18.

II теглене: 22, 7, 25, 15, 8.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 5, 1, 4.

Печеливши цифри: 4, 0, 9.