Европейският парламент поиска от Европейската комисия да прекрати споразумение между ЕС и САЩ относно прехвърлянето на банкови данни в отговор на разкритията относно шпионажа, практикуван от Агенцията за национална сигурност.

Споразумението беше подписано през 2010 г. и се отнасяше до наблюдението на финансирането на тероризма. То предвижда прехвърляне на финансови данни от ЕС към САЩ, но уточнява, че тази информация може да бъде използвана само за борбата срещу тероризма.

Документи, разкрити от бившия служител на АНС, Едуард Сноудън, показват, че агенцията е наблюдавала мрежата Суифт (името на базирана в Белгия компания, която гарантира сигурността при международните банкови трансфери), отвъд рамките на споразумението.

В решението си, прието днес с обикновено мнозинство (280 гласа "за", 254 "против" и 20 "въздържал се"), което няма правнозадължителна сила, евродепутатите призовават Комисията да не си затваря очите пред това явно нарушаване на споразумението за прехвърляне на банкови данни и да го прекрати. Те поискаха също да бъде извършено техническо разследване за проверка на твърденията за шпионаж.

Гласуваният текст беше внесен от социалистите, зелените и либералите в ЕП. ЕНП предложи от нейна страна текст, изискващ разяснения, но не и прекратяване на споразумението със САЩ по съображения за сигурност. Европейската комисия, която поиска обяснения от американските власти по въпроса няколко пъти, уточни в последните седмици, че все още не разполага с доказателства, позволяващи й да предложи прекратяване на споразумението. За целта е необходимо единодушието на държавите-членки.