Общинска комисия е посетила над  100 от засегнатите близо 200 частни жилища в община Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на общинската  администрация. След направените наблюдения, кметът на общината инж. Даниел Панов е направил заключението, че все още е рано да бъде отменено бедственото положение в общината.

В рамките на деня комисията, създадена от общински специалисти е посетила  35 засегнати от бедствието къщи в Килифарево. От тях две жилища са обявени за рискови и са препоръчани за конструктивно обследване, за да се прецени дали обитателите им могат да се върнат за да живеят там.  От 100 засегнати къщи в Килифарево едва за 14 комисията е успяла да състави протоколи.

Протоколите на общинската комисия ще бъдат обобщени, оценени и предоставени на Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване.

Отменено е бедственото положение във всички засегнати от наводненията населени места във Великотърновска област, съобщи областният управител инженер Георги Рачев. Продължава отводняването в жилищата на хората и почистването на улици и мостове от наноси и кал.  Във Велико Търново са създадени четири  групи, които описват щетите и разрушенията на засегнатите къщи и улици. Открита е банкова сметка за набиране на средства за всички пострадали от наводненията в Община Велико Търново.