Индексът на пазарните цени на жилищата за третото тримесечие на 2013 г. спрямо второто тримесечие на 2013 г. е 99.9%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 0.1%, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

Индексът на пазарните цени на жилищата за третото тримесечие на 2013 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година е 98.2%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 1.8%.

През третото тримесечие на 2013 г. спрямо предходното е регистрирано намаление на цените в 16 от областните градове и в област София, като по-значително е във Видин - с 3.8%, във Враца - с 3.7%, и в Добрич - с 2.9%. В останалите 11 областни града е регистрирано увеличение на цените.

Средната пазарна цена на жилищата за страната през третото тримесечие на 2013 г. е 865.04 лв./кв. метър. Най-високи са средните цени в София - 1 444.83 лв./кв. м, следвана от Варна - 1 381.33 лв./кв. м, и Бургас - 1 113.33 лв./кв. метър.