Със 171 гласа "за", 38 "против" и 12 "въздържал се" Народното събрание прие предложението на "Атака" за налагане на мораториум върху купуването на земя от чужденци.

Мораториумът се налага върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица и ще важи до началото на 2020 година.

От ГЕРБ редактираха текста на решението на парламента, предложен от Атака и добавиха следните изречения : Народното събрание възлага на Министерски съвет да предприеме всички действия и актове по обявяване на мораториума. Министерски съвет спешно трябва да подготви законодателни предложения за налагане на ограничения по отношение на придобиването на земеделска земя. Тяхната редакция обаче така и не се прие в пленарна зала.

Депутатите отхвърлиха и редакцията на Янаки Стоилов от Коалиция за България. Той беше предложил със свое решение Народното събрание да възложи на Министерски съвет да предприеме необходимите действия и да предложи законодателни промени, които да гарантират интересите на Република България и на българските граждани по отношение на придобиването на земи от земеделския и горския фонд.