Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/1 автокранист, основно/средно обр., правоспособност

1 технически сътрудник, средно/висше обр., румънски език, 1 година опит

3 опаковачи на чорапни изделия, средно обр., мин. 1 година опит

5 тапицери - мебелно производство, средно обр., мин. 2 години опит

1 козметик, средно обр., опитът е предимство /по чл.36 /1/ от ЗНЗ - младежи до 29 години/
1 настройчик оператор на машини с ЦПУ, средно обр., работи се на машини система ЗИТ 500 Т и Fanuc, опит

1 икономист счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, шофьор кат.В

1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно специално обр., опитът е предимство

1 инженер - цехов технолог, висше техническо обр., компютърни умения, работа с програми за проектиране, 3 години опит

2 електромонтьори - ПЖПС, средно професионално обр., опитът е предимство

1 машинист на багер, основно обр., правоспособност, опит

2 оператори на компютър, средно/висше обр., за едното място се изисква английски език, компютърни умения
5 заварчици СО, средно/основно обр., опит
17 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност

15 заварчици - метод 141 и 111, средно професионално обр. /предимство/, правоспособност, за гр.Бургас
3 монтажници и 3 комплектовачи - производство на метални изделия, основно/средно обр.
2 кранисти - портален кран, основно/средно обр., правоспособност
2 борвергисти, средно специално обр., 2 години опит
1 счетоводител в училище, висше икономическо обр., компютърни умения, стаж в системата на образ.
1 огняр - на газ, в училище, средно обр., правоспособност
1 огняр - котел на твърдо гориво, в детска градина, основно/средно обр., правоспособност, за с.Щръклево

1 старши учител в детска градина, висше обр. - предучилищна педагогика, компютюрни умения, над 10 години опит

2 общи работници в склад за чорапи, основно/средно обр.
1 началник на склад и 1 заместник-началник на склад - производство на стоманени тръби, средно/висше обр., компютърни умения, опитът е предимство
1 механик - производство на стоманени тръби, средно обр., опитът е предимство
15 оператори на машини за електрозаварени тръби, средно обр., опитът е предимство
3 общи работници - производство на електрозаварени тръби, средно обр.
1 майстор на закуски, средно/основно обр., опит
1 продавач на закуски, средно обр., опит
1 фрезист, средно техническо обр., опит
1 стругаро-фрезист, средно специално обр., 5 години опит
2 монтажници на ПВЦ и алуминиева дограма и щори, средно обр., шофьор кат.В, 3 години опит
1 програмист - софтуерни приложения, висше обр. - компютърни умения, програмни езици Access, PHP
3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността

1 лекар невролог, висше медицинско обр. по специалността

1 лекар анестезиолог, висше медицинско обр. по специалността

1 лекар кардиолог, висше медицинско обр. по специалността

1 лекар обща медицина - за спешно отделение, висше медицинско обр.

1 лекар - образна диагностика, висше медицинско обр. - рентгенология

1 лекар очни болести, висше медицинско обр. по специалността

1 дизайнер на корпусна мебел, средно/висше обр., компютърни умения - PhotoShop, CorelDraw и 3DsMax, шофьор кат.В, опит
1 технолог в мебелно производство, средно/висше обр., компютърни умения - AutoCAD, опит с пробивни машини с ЦПУ
1 фрезист - мебелно производство, средно обр., опит
16 оператори на дървообработваща машина, основно обр.

3 дърводелци, средно/висше обр., владеенето на немски или руски език е предимство, 1 година опит, за гр.Бяла

2 конструктори - дървообработване, висше инженерно обр., немски език, владеенето на руски език е предимство, компютърни умения - работа с SolidWorks, PhotoShop и AutoCAD, 2 години стаж, за гр.Бяла

3 монтажници на корпусна мебел, средно обр., 1 година опит

10 работници - обработване на дърво, средно обр., за гр.Две могили
2 опаковачи в мебелно производство, средно обр., опит
7 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 1 година опит
1 конструктор на мебели, висше техническо обр., работа с програми за проектиране и конструиране на мебели
5 монтажници в мебелно производство, средно обр., компютърни умения, опит
1 шлайфист, средно обр., опит
1 продавач в бензиностанция, средно обр.
3 шофьори на автобус - превози в страната и в чужбина, кат.Д, средно обр., удостоверение за професионална компетентност
4 шофьори - международни превози, кат.С+Е, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС

2 кофражисти, основно/средно обр., опит

2 строителни работници - фаянсаджии, без изискване за обр., опит
12 работници в строителството, основно/средно обр., опит
1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, опит
1 работник в производство на тестени изделия, средно професионално обр./опит, подходящо за мъж

2 бармани сервитьори, средно обр.

1 готвач - 4 часа, средно специално обр./завършен курс, опитът е предимство

1 готвач, средно професионално обр., 3 години опит

3 сладкари, средно/основно обр., опит

2 чистачи - различни обекти, основно обр., едното място е на 4 часа

3 сервитьори, средно обр.
1 готвач за столово хранене, средно професионално обр. или курс, опит
1 работник в сладкарски цех, средно професионално обр./опит
2 помощник-готвачи, средно професионално обр./завършен квалификационен курс
3 готвачи, средно/основно обр., опит
1 технолог нормировчик, висше обр. - технология на шивашкото производство, компютърни умения, 3 години опит
3 монтажници в машиностроене, основно/средно обр.
1 офис асистент, средно обр., италиански и английски език, компютърни умения
1 инспектор по качеството на продукти, висше обр. - индустриална химия/машиностроене, английски/немски език, компютърни умения, 5 години опит

1 автомонтьор - тежкотоварен автомобил, средно специално обр., 2 години опит

10 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор

1 технически изпълнител, висше/полувисше обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит

15 комплектовачи на елементи за електоинсталационни изделия, основно обр.

5 зареждачи - в промишлено производство, основно обр.

2 оператори на пресукваща машина, средно техническо обр., 3 години опит

1 шивач на индустриални облекла, средно специално обр., 3 години опит

1 спедитор в транспортна фирма, средно обр., немски и английски език, компютърни умения

2 общи работници в леярен цех, основно обр.

2 огняри - котел на нафта, средно обр., правоспособност

1 технически сътрудник, средно обр., френски език, компютърни умения, 1 година стаж

1 монтьор - ремонт на машини и оборудване, средно обр., прлавоспособност за газозаварчик/оксиженист
3 общи работници - за временна и почасова работа, няма изискване за обр.
10 оператори на машина за производство на филтри за автомобили, средно обр., опит на подобна позиция
2 макетчици, средно обр., работа с поялник

1 електромонтьор, средно технически обр., опит
8 оператори - производство на санитарни принадлежности, средно обр., опитът е предимство
2 работници за производство на изделия от стъклопласт, основно/средно обр.
1 стругаро-фрезист, средно техническо обр., опит
21 монтажници на метални конструкции, основно обр.
6 шмиргелисти, основно/средно обр., опит
4 шлосери, средно обр., опит
1 шлосер матричар - производство на авточасти, средно специално/висше техническо обр., мин.10 години опит
1 специалист по качеството - машиностроене, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 работник на машина за разкрой на метали с ЦПУ, средно обр., 2 години опит
3 мехатроници, средно/висше обр. - електротехничека/автоматика, английски език, 2 години опит
1 техник механик на металообработващи машини с ЦПУ, средно/висше техническо обр., английски език, опит 3 години
1 организатор на производство, висше техническо обр., компютърни умения, 5 години стаж

13 работници и специалисти в отдел „Поддръжка” - производство на авточасти, работа по стажантска програма, средно/висше обр. /предпочитани специалности: мехатроника, автоматика, електроника, електроинженерство/, английски език, компютърни умения
2 оператори на машина с ЦПУ, средно специално обр., опит

1 крояч на банциг - шевно производство, средно специално обр.
1 моделиер конструктор - шевно производство, средно специално обр.
1 окачествител - шевно производство, средно специално обр.
2 секционни майстори в плетачно производство, основно/средно обр., опит
1 техник механик в шевно производство, основно/средно обр., опит
2 работници на преса в кроялен участък, основно обр.

5 оператори на кетел машина и 5 ръчници в текстилно производство, средно/основно обр.
1 работник на плетачна машина - в машиностроене, средно обр., 2 години опит

1 общ работник в склад за чорапи, основно/средно обр., предимство е умение за управление на мотокар

2 работници - илици и копчета, в шевно производство, средно обр., опит
1 офис асистент - шевно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
3 общи работници в шевно производство, средно обр.
2 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж

3 технолози в шевно производство, средно специално обр.

6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит
15 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение

4 кроячи, средно обр., опит
16 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение

148 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/


1 учител по математика и физика - гимназиален етап, висше обр. /за гр.Бяла/
1 учител по музика в детска градина, висше обр. по специалността /за гр.Две могили/

2 общи работници в дърводелски цех, основно обр. /гр.Бяла/

1 учител в детска градина, висше обр., начална училищна педагогика /с.Баниска/
2  шивачки, основно обр. /за гр.Две могили/

10 машинни оператори на дървообработващи машини, средно обр. /за гр.Две могили/**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.