Броят на българските имигранти в Германия е нараснал с 26,5% през 2012 г., сочат данни на германската статистическа служба Дестатис.

Над 7,2 милиона чужденци са живеели в Германия през 2012 г., което е увеличение с 4,1% спрямо 2011 г. и рекорд в последните 20 години, уточни статистическата служба. Този път увеличаването на броя на имигрантите се обяснява с нарастването на раждаемостта сред чуждестранното население, което вече се е установило в Германия, но най-вече с повишаването на нетната миграция с 394 900 души, съобщи Дестатис в комюнике.

През 2011 г. броят на чужденците в Германия нарасна с 2,1%. Мнозинството от новопристигналите имигранти (80%) идват от ЕС и най-вече от страните, които се присъединиха през 2004 г. като Полша (растеж с 13,6%) и Унгария (29,8%), както и от държавите, присъединили се през 2007 г., Румъния (28,8%) и България (26,5%).

Освен това броят на чужденците, идващи от изпадналите в криза страни от южната част на Европа, продължава да расте – така испанците, които са се установили в Германия през 2012 г., са се увеличили с 9,1%, а броят на гърците е нараснал с 5,1%.

Новопристигналите имигранти се установяват главно в богатите провинции в южната част на страната като Бавария (увеличение на чужденците с 65 900 души през 2012 г.) и Баден-Вюртемберг (+ 52 900 души), както и в западните като Северен Рейн-Вестфалия (+52 900 души).