Истинска химическа бомба цъка край Враца, но местната власт е в шах и не може да направи друго, освен да иска помощ от държавата. Става дума за открит склад за пестициди с изтекъл срок на годност в местността
„Пискавец" край близкото до града село Косталево, който може да доведе до екологична катастрофа.

Депото е бивша база на „Агроекохим" – Враца. В него са събрани всички препарати за растителна защита в областта, негодни за употреба – 273 тона твърди и 18,2 тона течни. През 1991 г. химикалите са били преопаковани в полиетиленови пликове, а през 1995 г. базата е приватизирана и станала собственост на врачанската фирма „Фаустина груп" ООД, представлявана от Красимир Дренчев.

Поради продължителността на съхранение найлоновите чували са разкъсани и хербицидите са разпилени. Миризмата им е силна и се усеща надалеч.

Огромната опасност, освен замърсяване на въздуха е и възможността за просмукване на химикалите в почвата. През лятото, поради високите температури на въздуха, тези препарати могат да се самозапалят и да предизвикат огромен пожар с фатални за живота и здравето последици, твърдят експерти.

Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, бедствия и аварии в местния парламент е посетила площадката, но не е била допусната да направи оглед на място.

Ето защо общинските съветници настояват държавата да се намеси, като чрез контролните си институции принуди собственика да обезопаси склада. По техни сметки за пълното му премахване ще са нужни около 1 милион лева. Това са пари, непосилни за местната хазна. Но дори да ги има, няма как да бъдат вложени в депото, което е частна собственост.