През следващите денонощия на база метеорологичната обстановка водните нива ще се повишат в цялата страна, алармират от МОСВ.

През изминалото денонощие в по-голямата част от страната речните нива се повишиха в резултат на интензивните валежи. Значително са увеличени водните количества в реките Факийска и Ропотамо.

През това денонощие на база метеорологичната обстановка водните нива ще се повишат в цялата страна, като по-сериозни ще бъдат на реките от Дунавския водосбор и Черноморския басейн. Вследствие на прогнозираните интензивни валежи, се очаква рязко и значително да се увеличат водните количества в поречията Янтра, Русенски Лом, Камчия и южните черноморски реки (Резовска, Велека, Ропотамо и др.). Съществува възможност за локални, поройни наводнения в тези райони.