74 млн. лева раздаде под формата на печалби Българският спортен тотализатор през изминалата 2012 г. Това сочи доклад на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ). В периода 2009-2012 година общият размер на раздадените печалби от ТОТО-то достига 265 млн. лв. при 530 млн. лв. общи приходи. За същия период 95 млн. лева са отишли за Министерството на младежта и спорта, сочи докладът. 9 472 606 лв. е най-високият джакпот, изплатен през миналата 2012 г.