Европейският съюз отказа да отложи началото на свободната продажба на земя в Румъния на чужденци. Това съобщава румънският в. "Ромъния либера", цитиран от осведомителните агенции.Европейската комисия е отхвърлила предложението на румънското правителство за поетапна либерализация на продажбата на земя на чужденци. Така свободният пазар на земя в съседката ни ще започне от 1 януари 2014 г., както бе първоначално планирано.

Румънското правителство искаше да се създаде специален орган за посредничество в отношенията купувач-продавач с цел коректна оценка на земята. Планирано бе също продажбата на земя да се разреши само за селскостопански цели, и то на лица, които имат 5-годишен опит в сферата на инвестициите. Брюксел обаче отхвърли тези и някои други предложения.

Според някои експерти продажбата на земеделски земи ще утежни допълнително ситуацията в селското стопанство, което след приватизацията през 90-те години, извършена набързо по рецепти на западни експерти, доведе до упадък на земеделието.

Създадените в миналото едри земеделски стопанства бяха разрушени и сега повече от половината румънски фермери притежават по-малко от 10 хектара земя.