За 2014 се предвижда запазване на критериите за достъп до пенсия на нивата от 2013 година, съобщи управителят на НОИ Бисер Петков.

Надзорния съвет на НОИ утвърди днес проекта на бюджет на ДОО за 2014 година. През 2014 година е предвидено замразяване на нарастването на възрастта и осигурителния стаж на нивата достигнати през 2013 година. Така през следващата година необходимата възраст за придобиване на право на пенсия ще бъде 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.

За да могат да се пенсионират жените, които упражняват учителската професия ще трябва да са навършили 57 години и 8 месеца и да имат 25 години и 8 месеца осигурителен стаж. За да се пенсионират мъжете, които са учители ще трябва да са навършили 60 години и 8 месеца и да имат 30 години и 8 месеца осигурителен стаж. Очаква се средната месечна заплата при учителите да достигне 849,50 лева.

През 2014 година максималният осигурителен доход ще бъде 2400 лева. Паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще е 340 лева, точно толкова, колкото ще бъде и минималната работна заплата.

Предвижда се от 1 юли 2014 година минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да се увеличи от 150 на 154, 50 лева, а социалната пенсия за старост ще се вдигне от 110 на 113, 30 лева. В началото на юли следващата година пенсиите ще се индексират по швейцарското правило (50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната година) с 3 %. Това осъвременяване на пенсиите ще струва общо близо 120 милиона лева. Максималният размер на получаваните пенсии ще скочи от 770 лева на 840 лева, но това също ще се случи от 1 юли. Средният размер на пенсията се предвижда да достигне малко над 307 лева.

Размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване ще се запазят през 2014 година. Не се предвижда и промяна на съотношенията между работодател и работник, като те остават съответно 60 към 40. Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 2,6 % в сравнение с 2013 година, като ефектът върху приходите ще бъде около 23 милиона лева.