Алкохолът и тютюневите изделия излизат най-изгодно у нас в сравнение с останалите 27 страни-членки на Европейския съюз. Това показва изследване на статистическата служба „Евростат“, в което са включени общо 2400 различни стоки и услуги за 2013 г. У нас цената на пиенето и цигарите представлява 59 на сто от средната стойност на тези продукти в останалите разглеждани държави.

Най-солено пък те излизат в Ирландия, където стойността им представлява 178% от средната. От „Евростат“ подчертават, че тази огромна разлика се дължи на размерите на данъците, с които се облагат алкохолът и тютюневите изделия в различните страни от ЕС.

По данните на изследването в България излиза доста изгодно и хапването в ресторанти, както и наемането на хотелска стая. Тяхната цена представлява 47% от средната за ЕС. Най-скъпо пък яденето навън и спането в хотел излизат в Дания. Там тяхната стойност се равнява на 149% от средната.

Според данните на „Евростат“ цените на хранителните продукти, заедно с безалкохолните напитки са най-ниски в Полша и представляват 62% от средната им стойност за ЕС. Най-скъпо тези стоки се търгуват в Дания с 140 на сто от средната за Европа.

През 2013 г. като цяло най-високи са били цените на продуктите и услугите в Дания и Швеция, където стойността им е представлявала съответно 140% и 130% от средните стойности за всички 28 държави. В Ирландия, Великобритания и Холандия цените също са с над 100% над средните за ЕС.

Най-ниски от цяла Европа са продуктите в България, където тяхната стойност представлява 48 на сто от средните за всички държави-членки. Малко по-скъпо излизат стоките в Румъния и Полша. Там стойността им представлява 57 на сто от средните стойности, както и в Унгария и Хърватия, съответно с 60 на сто и 68 на сто.