Проект Център за реинтеграция Армения (RECEA) е удължен до края на месец Август 2014г. RECEA е посветен на подкрепа и помощ за арменски имигранти да се завърнат доброволно в родината си и се финансира от Фонд за връщане на Европейската комисия.  Програмата стартира още през Декември 2012 г. и се извършва в сътрудничество с арменски, полски, немски  и български неправителствени организации. В България проектът се изпълнява от Сдружение ЗА ТЕБ.

Център за реинтеграция Армения предоставя възможност на Арменски граждани, които пребивават легално или нелегално на територията на България да се завърнат доброволно в родината си. Желаещите да се завърнат получават както подкрепа при оформяне на лични документи, така и средства за транспорт до дома, настаняване, лечение, преквалификация и издръжка, в зависимост от специфичните им нужди. Допълнително тези, които желаят могат да подготвят бизнес план и да получат средства за реализиране на малък бизнес в родината им.

Веднъж пристигнали в Армения, възвръщенците получават също и подкрепа за реинтеграция от нашите партньори на място организация „Надежда и Помощ”.Тази подкрепа се изразява в психологически консултации, помощ за намиране на жилище, помощ за намиране на работа, подкрепа за оформяне на лични документи, правна помощ, курсове по арменски за деца.

Доброволното връщане в родината е превенция на административните наказателни мерки за граждани от трети страни като например глоби за просрочен престой в РБългария, забрани за повторно влизане на територията на страната и дори мерки като депортация и принудително отвеждане до границата на България.

Доброволното връщане позволява на чужденците да се завърнат в родината по един достоен начин и да получат подкрепа за успешна реинтеграция.

До момента по прокета са се врърнали над 30 човека обратно в Армения, а само от България за заминали 10 души. Средната възраст на заминалите от България е 39 години, като от тях двама са деца под 14г., 3 са жените и 7 мъжете. 4-ма от завърналите се са били без статут за пребиваване, 3 – ма без валидни документи, а един без гражданство. Средно всеки е получил помощ от 1000 евро като средствата са използвани основно за път, врменно настаняване, курсове за преквалификация, лечение, възстановяване на документи и първоначална издръжка. Един от завърналите се е получил 2000 евро за започване на самостоятелен бизнес като таксиметров шофьор.