Джакпотът в първо теглене на играта 6/49 в размер на 83 933 лева ще си разделят двама щастливци. Единият пуснал квитанцията си в град Силистра на стойност 5.80 лв., а другият във Видин на стойност 4.80 лв. Тото-късметлиите уцелиха печелившата комбинация 3, 9 ,19 ,23, 31, 43  в днешния 84-ти тираж, ще получат по 41 966 лв.
Във второ теглене на същата игра джакпотът за четвъртък се очаква да бъде 690 000 лева, а за играта 6/42 джакпотът ще достигне 62 000 лева.
Във второ теглене на 6/49 печелившата комбинация е 7, 11, 18, 23, 39, 48. Числата на късмета в играта 6/42 са 2, 16, 18, 25, 27, 29.
В  първо теглене на играта 5/35  изтеглените числата сa 1, 4, 10, 26, 32, а във второ 7, 8, 20, 29, 33. В играта Тото Джокер са изтеглени позициите 3, 2, 4 и цифрите 6, 4, 8.
В играта 6/42 за днешния тираж бяха подадени 107 128 квитанции, а постъпленията бяха в размер на 168 910 лева. За играта 6/49 бяха подадени 235 852 броя квитанции, а натрупаните постъпления достигнаха 909 192 лева.
Голямата награда в днешния специален тираж на играта „Втори ТОТО шанс” е печалба в размер на 36 000 лева. Тя е късметът на участник, пуснал своята квитанция в град Долни Чифлик.