Държавният енергиен регулатор обвини   И Ви Ен, че отново нарушава задълженията по лицензията си.  От ДКЕВР уточняват, че са се опитали да връчат на дружеството актове за административни нарушения, но от страна на компанията не е оказано никакво съдействие. Актовете са във връзка с проведения наскоро одит, който установи над 500 нарушения. За всяко от тях възможната санкция е от 20 хиляди до 1 млн. лв. От регулатора посочват, че в следващите два дни техни представители отново ще бъдат в Пловдив и ако не им бъде дадена възможност да свършат работата си, на И Ви Ен ще бъдат връчени нови актове.  От компанията са готови за среща с представителите на ДКЕВР, каза за "Хоризонт" Петър Костадинов:

Считаме, че не сме направили нищо, което да отговаря на възпрепятстване на процедурата, напротив, следвали сме изрично всички указания на ДКЕВР. Просто не можахме да осигурим веднага това помещение. Не бяхме предупредени, че точно днес ще дойдат. Утре  представителите на ДКЕВР отново да заповядат, вече ще сме готови и ще им предоставим каквито и колкото помещения искат за да си вършат работата в Пловдив. Наистна сме учудени от тази реакция и защо това се нарича възпрепятстване, след  като ние сме следвали изцяло всичко, което те са искали от нас.