Числата от 84-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 43, 23, 31, 19, 3, 9.
II теглене: 11, 23, 7, 18, 39, 48.

---------------------

6 от 42
I теглене: 2, 18, 29, 25, 27, 16.

---------------------

5 от 35
I теглене: 1, 26, 4, 32, 10.
II теглене: 20, 8, 33, 29, 7.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 3, 2, 4.
Печеливши числа: 6, 4, 8.