Структурни реформи и финансова дисциплина, нови правила за влизане в ЕС и банков съюз с равнопоставени участници са част от темите, които бившият вицепремиер и финансов министър и настоящ ректор на Руската икономическа школа Симеон Дянков разглежда в книгата си "Кризата на еврото. Поглед отвътре". Изданието е на базирания във Вашингтон Институт за международна икономика „Питърсън", като книгата ще излезе на пазара в Европа в понеделник. Дянков започва представянето й с премиери в Германия, Австрия, Белгия, Великобритания и Франция.
В книгата си Дянков анализира причините за кризата, проследява събитията зад вратите на Екофин и предлага решения за намаляване на бъдещи рискове. Той търси отговори къде е пределът на идеята за обединена Европа и дали решенията са в повече централизирана политика. Бившият финансов министър на България развива четири идеи за стабилна обща валута: приемане на еврото от бъдещи страни-членки още с влизането им в ЕС; въвеждане на правила за финансова стабилност в националните законодателства; намаляване на тежестите за бизнеса; неизбежни структурни реформи в администрацията, осигурителните системи и пазара на труда.
„Институциите не бяха подготвени да се справят. Решенията се вземаха бавно и с недостатъчно разбиране какво става с икономиките по места", отбелязва Дянков. „Изгуби се време в тактики на изчакването. Имаше и сочене с пръст на обичайните заподозрени - американските банки, рейтинговите агенции, политиците от Южна Европа, докато проблемът беше другаде", допълва той.
Дянков отделя място и на процесите и събитията у нас - от формирането на правителството през 2009 г. до драматичните дни на оставка насред февруарските протести. Бившият вицепремиер прави равносметка за цената, която е трябвало да се плати, за да се предпази България от най-лошите последици на кризата.