Новите наблюдения на астероида 2013 TV135 показват, че риска за сблъсък със Земята е нараснал около и над пет пъти и според различни изчисления варира от 1 към 3700 до 1/35 000. Според НАСА риска е 1/14 000, а според Европейската космическа агенция (ESA) само 1/3700.

Междувременно новината за втория ни известен по степен на заплаха астероид обикаля света и днес намери място в „топ" 5 новините на CNN. Успоредно с това в научните среди върви интензивна дискусия относно небесното тяло, което беше открито едва на 8 октомври. Според учени от ESA реакцията както на медиите така и на НАСА е била прибързана и обекта трябва да бъде следен с особено внимание, факт с който е съгласна цялата научна общност. Според Проф. Милани от ESA няма разминаване в техните данни (NEODyS) и тези на НАСА, а просто технологично забавяне на проведените изчисления.

Пресмятанията на нашите учени от обсерватория „ Звездно Общество А79" показват, че риска към момента е от порядъка на 1/15 000, а възможното време на удар е между 8 и 9 часа сутринта на 26 август 2032 г. Именно факта, че „прозореца" за възможен сблъсък към момента само 40 минути говори за малка вероятност от такъв. Астероида ще може да се наблюдава до март месец следващата година, което е достатъчно за да има адекватни данни, които ясно да показват какво ни очаква. Към момента може само да се каже, че на базата на текущите данни риска е малък.

В медиите усилено се говори за проценти на риска, но не трябва да забравяме, че те се базират на много неточна орбита и непрекъснато се променят, коментира д-р Фратев, шеф на А79. Точността на движението на един астероид се определя с параметър на неточност от 0 (най-точно) до 9 и към момента за орбитата 2013 TV135 той е едва 7. Според италиански астроном неточността на движението на скалата покрива половината от орбитата на неговото движение. Точно това е причината и за породеното в обществото неразбиране защо при изчислен към момента по-малко от процент риск за сблъсък астрономите обръщат обособено внимание на астероида, коментира д-р Фратев.

Скала с размерите на 2013 TV135 (410м.) може практически да заличи по-голямата част от американски щат, а липсата на предварителна информация да доведе до погубването на толкова човешки животи колкото през половината от втората световна война, а това очевидно не е за пренебрегване дори и ако риска е само 0.01%, добавя още нашия астроном. До момента няма проведени наблюдения от български астрономи защото „Звездно Общество А79" има финанси да функционира само за не повече от 6 до 8 месеца в годината. Те обаче се надяват, че осигуреното на скоро финансиране за националната обсерватория НАО

„Рожен" да позволи интересния обект да бъде наблюдаван и от български учени, които да спомогнат за разгадаване на мистерията около този астероид, който предизвика сериозен интерес в обществото.