Незаконните търговци на дини и пъпеши това лято ще се сблъскат със засилен контрол от страна на Столичния инспекторат. Продажбата на хранителни продукти с неясен срок на годност и ниво на хигиена при приготвянето са сериозен причинител на хранителни натравяния сред малки и големи.

Столичният инспекторат ежегодно води битки с нерегламентираните търговци на открито. Инспекторите припомнят, че тези продукти са абсолютно забранени по Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност, тъй като са опасни за здравето на гражданите.

„Тепърва ще се правят засилени акции по местата, където ще се продават дини и пъпеши. Там също има доста злоупотреби всяка година“, коментира пред News7 Трифон Георгиев от Столичния инспекторат.

Най-честите нарушения при търговията на открито с дини и пъпеши са превишаването на заплатената предварително площ, на която да се разположи стоката.

Като сериозен проблем от инспектората отбелязаха обособяването на минисметища в близост до местата за продажба на плодове и зеленчуци на открито. Те задължават фирмите оператори да почистват.

Спирките на обществения транспорт и в непосредствена близост до пазарите са така наречените от инспекторите „горещи точки“ за търговията на открито. Те са известни на проверяващите, но голяма част от нарушителите са лесно подвижни и това затруднява, а често прави и невъзможно, тяхното санкциониране и повторно пренебрегване на закона.

Веднъж хванати обаче, на предлагащите незаконна продукция на открито биват наложени глоби. При промишлените стоки се налага тяхното задържане. Санкциите са солени и варират според точния член на нарушението, акцентират инспекторите. Актът, който ще отнесете, ако сте търговец на промишлени стоки, може да бъде от 300 до 1500 лева. В тези граници е и глобата за хранителните продукти като мляко, яйца и сирене.

Столичният инспекторат работи в тясно сътрудничество с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Проверяващите призовават гражданите за съдействие и помощ, когато видят подобни търговци, да сигнализират компетентните органи.