Организацията "Ислямска държава в Ирак и Леванта" (ИДИЛ) е една от най-опасните въоръжени групировки, действащи в Ирак, ако не и най-опасната. Въпреки това информацията, която е известна за организацията е малко и непотвърдена.

Ал-Багдади е абсолютният лидер на групировката. Когато говорим за организационната структура на ИДИЛ, трябва да стане дума и за лидера на организацията. Той се казва Ибрахим Ауад Ибрахим Ал-Бадри Ал-Самаррай, известен е с името "Абу Бакр Ал-Багдади". Религиозната му власт му дава правото да контролира организацията пряко и непряко. Той не е ръководител на организация от типа на политическа партия или обществена организация. Той е "наследник на делото" на въоръжената организация, а броят на нейните членове надвишава 18 хиляди бойци. Той е "техният предводител" към "държавата на халифата и управлението чрез исляма".

Ал-Багдади е смятан за "командир" навсякъде в редиците на организационната структура на ИДИЛ. Той издава "заповедите и забраните" в структурите. Той основава организацията от името на Абу Мусаб Аз-Заркауи, който не се интересува от титлите и имената на постовете вътре в структурата на организацията. Абу Омар Ал-Багдади описва по-точно постовете в групировката ИДИЛ. Той определя задачите и задълженията на всеки член, той ръководи координацията и комуникацията между клоновете на организацията.

Абу Бакр Ал-Багдади, който стана лидер на организацията след убийството на предшественика му Абу Омар Ал-Багдади на 19 април 2010 г., се стреми към утвърждаване на ролята на арабските имигранти на ръководни позиции вътре в организацията. На повечето от тях дава функции в съвещателните съвети, медиите, набиране на средства. Той има правомощията, описани в Декларацията за нападенията, има право да създава военен съвет и премахва поста на министър на войната. Той премахна редица длъжностни лица в администрацията на Багдад и Диала, започна да използва услугите на бивши военни офицери за сигурност и разузнаване.

Един от най-важните клонове на ИДИЛ, който е пряко ръководен от Ал-Багдади, са звената за сигурност и разузнаване, наречени Съвещателен съвет, военен съвет, медии (медиен център Ал-Фаджр и медийната организация Ал-Фуркан), законодателен орган, поща, отдел по финансите. Ал-Багдади пряко назначава ръководството на тези клонове в Ирак и Срия. Той издава заповеди на военния съвет или отменя дадено решение, което не съответства на поетия курс.

Тези съвети и клонове нямат връзка помежду си, но се координират в изпълнението на смъртоносните мисии и други операции.

Военният съвет е най-важният клон на ИДИЛ. В момента начело на този съвет е Уалид Джасим Мохамед, известен като Абу Ахмад Ал-Алуани. Заедно с него има още трима бивш военни офицери, които влизат в групировката след 2006 г. Един от тях е нает в организацията, докато излежава присъда във военния лагер Бука.

Лагерът Бука се намира близо до центъра на Ум Каср (на около 75 км югозападно от Басра). Британските сили създават лагера през 2003 г. и му дават името Фрайдей. Същата година го предават на американците, които му дават името Бука по името на един американски пожарникар с испански корени. Този пожарникар се казва Роналд Бука, работил е в Ню Йорк и е загинал при потушаването на пожара след атентата на Ал-Кайда на 11 септември 2001 г. След това тези сили започват да използват лагера като затворнически лагер за задържани, имало е хиляди задържани иракчани. На 16 септември 2009 г. лагерът е затворен, а задържаните са предадени на иракските власти.

Ръководителят на военния съвет се избира пряко от Ал-Багдади, но кандидатът трябва да е посочен от съвещателния съвет. Човек не може да влезе във военния съвет, ако не е избран от Ал-Багдади и не е препоръчан от съвещателния съвет. Военният съвет се състои от председател и трима членове. Тяхната задача е планирането и управлението на военните задачи.

Законодателният орган е сред важните звена на ИДИЛ. Начело е Абу Мохамед Ал-Аани. Той има най-голямата роля за "насърчаване на ентусиазма и страстта за борба", той създава писмата, обръщенията на Ал-Багдади, коментара към клиповете и песните към информационните материали за групировката. Често членовете на този орган са арабски имигранти, най-вече саудитци.

Законодателният орган се дели на два главни отдела. Единият се занимава със съдебната власт и разрешаването на съперничествата и конфликтите, както и за определяне на худуд, повелята за одобряемото и възбраната на порицаемото. Другият отдел е за ръководство, подбор и призиви в медиите. Худуд са границите на допустимото поведение и наказанията за сериозните престъпления.

Съвещателният съвет се оглавява от Абу Аркан Ал-Амари. Неговите задължения са да дава препоръка от името на Ал-Багдади за назначаването на ръководители на звената и членовете на военния съвет, на съвещателния съвет. Броят на членовете на съвещателният съвет варира между 9 и 11 души. Те са избирани от Ал-Багдади. На теория този съвет може да свали лидера на групировката, ако той не изпълнява задачите си както се изисква, но възможността това действително да се случи се елиминира.

Съветът по сигурността и разузнаването се оглавява от Абу Али Ал-Анбари, който е офицер от разузнаването в предишната армия. Той е отговорен за срещите на Ал-Багдади, следи за изпълнението на решенията на Ал-Багдади. Този съвет се състои от трима членове, които са офицери от разузнаването от предишния режим. Те се назначават от Ал-Багдади. В съвета има също така отговорник по сигурността за всяка област.

Съветът съблюдава прилагането на решенията на съдебния орган и установяването на худуд, създаването на организация за проникване. Във всяка област под контрола на организацията има екипи за пренасяне на пощата и координация на комуникацията между различните клонове. Има и специални екипи за различните видове убийства (политически, по религиозни причини), отвличанията и набирането на средства.

Ал-Багдади и неговите представители отговарят за медийните звена на организацията. Начело на отдел медии е Абу Атир Омар Ал-Абаси Ал-Сауди. Този отдел отговаря за армия от писатели и наблюдатели на електронните медии. Повечето от тях са от спящи клетки, а някои са членове на ИДИЛ. Има десетки форуми и сайтове, които представляват организацията в медиите най-вече в Залива и Северна Африка.

Съветът за сигурност и разузнаване, военният съвет и законодателният орган са най-влиятелните звена в ИДИЛ. Всички звена са свързани помежду си, а всички те са свързани лично с Ал-Багдади.

За всеки от тези три съвета отговаря Ал-Багдади. Тези съвети могат да бъдат разделени на видове ръководство. Едните искат да управляват и са жадни за власт, те са хора като Баба Мохаммад Ал-Джулани, тези хора са склонни да убият Ал-Багдади. Вторите са тези, които управляват заедно с ал-Багдади. Те са били служители по сигурността и в армията при предишния режим. Това са най-лоялните хора на Ал-Багдади. Третите са объркани и протестиращи, които тихо изчакват първия шанс да заявят отстъпничеството си като не убиват.

Може да са каже, че съперничеството между ръководството на звената в ИДИЛ пряко засяга подхода на организацията в разширяването в географски план и набирането на нови хора. Повечето длъжности в ИДИЛ са считани за много слаби, защото властта във военно отношение, по отношение на сигурността и за спазването на решенията на Ал-Багдади. Властта на Ал-Багдади се изразява в склонност към цялостно управление, а личното отношение е главната причина за избора на ръководител за който и да е пост. Ал-Багдади е обвиняван, че често пренебрегва "историческото ръководство в организацията" при създаването на структурите. Той предпочита да разчита на лични мрежи и близки връзки или на връзки, създадени по времето на Абу Омар Ал-Багдади.

ИДИЛ разчита на значителни финансови приходи след събитията в Сирия и иракската провинция Анбар, средства от петролните кладенци в източната част на Сирия, дарения от Залива и Европа. Ал-Багдади вече не разчита толкова много на помощта на Ал-Кайда, която е ръководена от Айман Аз-Зауахири.

Наличната информация показва, че най-видните лидери на ИДИЛ са ръководителят на организацията Ибрахим Ауад Ибрахим Ал-Бадри Ас-Самаррай, известен като Абу Даа, Абу Ауад или Абу Бакр Ал-Багдади. Той балансира между сирийския град Рака и границите на ИДИЛ между Ирак и Сирия.

Вторият по важност ръководител е заместник емирът на ислямската държава, той е координатор на дейностите и управлението на емирство Ирак в рамките на организацията. Известен е като Фазел Ахмад Абдула Хаяли, по-познат като Абу Муатаз или Абу Муслим ал-Таркамани ал-Афри, който пребивава в провинция Нинава. Той следи битките в Мосул, които започнаха в нощта на 10 юни 2014 г.

Третият по важност е председателят на военния съвет на емирство Ирак. Името му е Аднан Исмаил Надж Албилоа, известен като Абу Абд Ал-Рахман или Абу Осама. Той е бивш капитан от армията, убит е през нощта на 5 юни в Мосул. Неговата смърт предизвика нападение от страна на ИДИЛ под името "Отмъщение за Билауи".

Четвъртият по важност в ИДИЛ е управителят на провинция Анбар и член на военния съвет. Името му е Аднан Латиф Хамид Ас-Суидауи, известен е като Абу Муханнад ас-Сауидауи или Абу Абдалсалям. Той е бил полковник в армията на предишния режим.

На пето място е управителят на провинция на юг и средната част на река Ефрат. Името му е Ахмад Мухсан Халф ал-Джахиши, известен като Абу Фатима.

Шестият по важност отговаря за финансите, той е емир на Ирак. Казва се Муафик Мустафа Мохамед Ал-Кармуш или Абу Салах.

На седмо място е генералният координатор на пощите. Името му е Мохамед Хамид Ал-Дулайми, известен като Абу Хаджир Ал-Асафи. Той отговаря за кореспонденцията между областите в Ирак.

Осми е главният координатор на изплащане на гаранциите, следи действията на вдовиците, семействата на мъчениците и затворниците. Името му е Ауф Абд Ар-Рахман Ал-Афри, известен като Абу Саджа.

Девети е координаторът на специалната поща, отговорник за хазната. Името му е Фарис Рияд Ал-Наими, известен като Абу Шима.

Десети е отговорникът за капани. Името му е Хайри Абд Махмуд Ал-Таи, известен е и като Абу Куффах.

Следващ е отговорникът за публичната администрация Шаукат Хазим Клаш Ал-Фурхат, известен като Абу Абд ал-Кадир. След него е отговорникът за специалните звена арабските имигранти, транспортира атентатори, името му е Абдаллах Ахмад Ал-Мушхадани, известен като Абу Касим.

13-ят по важност в ИДИЛ следи за затворниците. Казва се Башар Исмаил Хамадани, известен е като Абу Мохамед. След него е отговорникът по сигурността Абд Ал-Уахид Хадир Ахмад, известен като Абу Лиуа или Абу Али. Следващ е управителят на Киркук Абдул Абд Хаиф ал-Джабури, известен като Абуфатима.

16-ти в йерархията е отговорникът за худуд Радуан Талиб Хсей Исмаил Ал-Хамдуни, известен като Абу Джарнаш. След него е управникът на провинция Салах ад-Дин, Осама Абд Зейд Ал-Забиди, известен като Абу Набил. 18-ти е управникът на Багдад Ахмад Абд Ал-Кадир ал-Джазза, известен като Абу Мейсир или Абу Абд Ал-Хамид.

Конфронтацията с ИДИЛ има ново измерение, на ниво фронт, след завземането на големи райони от провинция Анбар (на 110 км западно от столицата Багдад) в края на миналата година. Гравитацията на ИДИЛ се увеличи след като организацията на 10 юни тази година завзе Мосул (на 405 км северно от столицата). Мосул е вторият по големина град в Ирак. Силата на ИДИЛ се увеличи и от дейностите на групировката в провинции Киркук, Салх ад-Дина и Дияла.