Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) запорира недвижими имоти на стойност 385 737 лв. на Тошко Пачев. Той е обвиняем за организиране на „черно тото“ през 2012 г., съобщиха от институцията.
По искане на КОНПИ Бургаският окръжен съд е наложил възбрана на два апартамента и два гаража в Бургас, апартамент в Несебър и идеални части от къща и ниви в замлището на с. Воден, общ. Болярово на обща стойност 385 737 лв. на името на Тошко Пачев.

Обект на запор са и средствата по банковите му сметки. По време на проверката инспекторите на КОНПИ са установили разминаване между доходите и разходите на Тошко Пачев за над 1 000 000 лв.

Цената на бъдещият иск е 1 184 489 лв. В нея влизат още средствата от продаден недвижим имот и два автомобила, суми за захранване на банкови сметки, включително и от трети лица и лихви от депозити.

Процедурата е по реда на новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Според неговите разпоредби, в тримесечен срок КОНПИ трябва да внесе в съда и иск за отнемане на имуществото на Тошко Пачев.