Кабинетът е поискал от съдебната власт да намали разходите си с 16% за персонал. Това стана известно от писмо на финансовото министерство до Висшия съдебен съвет (ВСС). То беше докладвано от председателя на бюджетната комисия Михаил Кожарев, който предложи членовете на ВСС да изразят категоричното си несъгласие с него.

Кожарев смята, че сметките показват, че трябва да бъдат съкратени 16 на сто от администрацията на съдебната власт, но законът категорично не позволява съкращаване на съдии, прокурори и следователи.

В събота стана ясно, че финансовото министерство е изпратило разпореждане до всички министерства да подготвят 10% съкращения на персонала от 1 януари 2014 г. Това означава, че от следващата година щатните бройки на администрацията трябва да са по-малко с около 11 000.

Според председателя на бюджетната комисия с искането на финансовото министерство се нарушава Конституцията и редица решения на Конституционния съд, според които елемент от независимостта на съдебната власт е и нейният бюджет.

Конкретно становище по проектобюджета съветът ще изрази, когато той му бъде пратен.