В трезора на бившия юголидер Йосип Броз-Тито е открито голямо богатство като уникална дърворезба, колекция от марки, златни монети, игли с брилянти и дукати, скъпоценни камъни, съдове от порцелан и керамика, табакери, часовници. Това съобщава днес сръбският вестник “Вечер”, като се позовава на официална съдебна информация.  Основният съд в Белград е получил доклада от Генералния секретар на президента на Сърбия за инвентаризация на предметите на някогашното президентство на СФРЮ, след смъртта на Йосип Броз – Тито.  За докладът било известено и семейството Караджорджевич, които твърдели, че част от предметите са техни.

Разделянето на имуществото на Тито започнало по искане на вече покойният му син Жарко през 1983 г., а било възобновено през 2011 г. Според "Вечер"  изданието Тито имал и орден на Суворов, който струва милиони, тъй като подобен имали само Сталин и Жуков.