Международният валутен фонд (МВФ) намали прогнозата си за растеж на САЩ и призова политиците да запазят лихвите ниски и да повишат минималната работна заплата, за да стимулират растежа.

В ежегодния си доклад за американската икономика МВФ понижи очаквания си за растеж на САЩ до само 2% през тази година в сравнение с прогнозата от 2,8%, което се дължи на неочакваното свиване на икономиката през първото тримесечие. За постигане на растеж от 3% догодина, правителството трябва да вземе мерки като увеличаване на минималната работна заплата. Фондът смята, че американската икономика ще достигне пълна заетост не по-рано от края на 2017 година. Инфлацията в страната остава ниска, което предполага, че Федералният резерв може да остави основната си лихва на рекордно ниското равнище от 0,25 % и след средата на 2015 година.

МВФ заяви, че правителството на САЩ може да си позволи да предприеме краткосрочни мерки за засилване на растежа и откриване на работни места, въпреки продължаващия голям фискален дефицит и огромната тежест на държавния дълг.

Враждуващите партии трябва да излязат с единен средносрочен план за справяне с тези проблеми, който да включва преразглеждане на данъчната структура за повишаване на приходите, намаляване на разходите за здравеопазване, както и коренно реформиране на пенсионната система и програмата на правителството за социално осигуряване. В доклада си МВФ изразява съжалението си, че американските политици не могат да се договорят за такъв подход.

Близо 50 милиона американци все още живеят в бедност. Според икономистите на Фонда увеличаването на минималната работна заплата над сегашните 7,25 долара на час ще допринесе за повишаване на доходите на милионите работещи бедни.