Еколози от 9 дунавски държави ще обсъждат на конференция в Българска академия на науките проблемите при опазването на екосистемата на река Дунав.

В 40-тата юбилейна научна конференция на Международната асоциация за изследване на река Дунав (IAD), която ще се проведе от 17 до 19 юни 2014 г. в Големия салон на БАН, ще вземат участие над 60 учени от България, Швейцария, Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия и Румъния. Конференцията се организира от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Министерството на околната среда и водите и гереналния секретариат на Международната асоциация за изследване на р. Дунав и е посветена на 145-годишнината от създаването на Българска академия на науките. Домакинството на форума съвпада с българското председателство на Дунавската комисия, съобщиха от БАН.

Едно от най-сериозните предизвикателства пред опазването на дунавската екосистема, което учените ще обсъдят на предстоящия форум, е свързано с нарушаването на миграцията на есетровите риби в реката в следствие от човешката дейност. Изграждането на язовирите "Железни врата" I и II на територията на Румъния и Сърбия и липсата на необходимите съоръжения пречи на есетровите риби да мигрират в по-горните участъци и да достигнат до местата за хвърляне на хайвер, заради което значително намалява тяхната популация. Този проблем има последствия и в чисто икономически план, тъй като намалява обемът на улова на тези стопански ценни риби, които в недалечното минало са представлявали значителна част от риболова.

На конференцията учените ще дискутират възможностите за сътрудничество при изготвянето на Европейската стратегия за развитие на района на р. Дунав, както и при внедряването на Европейската рамкова директива за водите. Фактът, че р. Дунав преминава през толкова много държави, поставя редица предизвикателства пред успешното прилагане на нормите, които касаят екологичното състояние на водните тела и качеството на водите. За първи път ще бъде представена новата методика, по която Интернационална дунавска експедиция е изследвала хидрологията на реката. Резултатите от тези изследвания ще бъдат от съществено значение при изготвянето на мерки с оглед постигането на съответствие с изискванията на Рамковата Директива за Водите на ЕС.