Прокуратурата поиска 3 години условно с 5 години изпитателен срок за бившата изпълнителна директорка на Агенцията по вписванията Виолета Николова.

Държавното обвинение поиска от съда Николова да бъде лишена от правото да заема държавна или обществена длъжност, правото да упражнява съответната професия и настоя да бъде конфискувано недвижимо и движимо имущество на бившата директорка на Агенцията по вписванията, което беше запорирано по време на досъдебното производство. Според прокуратурата смекчаващи обстоятелства в случая на Виолета Николова са чистото й съдебно минало и факта, че тя е оказала съдействие и е дала обяснения по време на производството.

За втората подсъдима, Раина Иванова прокуратурата също поиска 3 години условно с 5 години изпитателен срок и лишаване от правото да заема държавна или обществена длъжност и да изпълнява съответната дейност. За третата подсъдима, Тотка Стоилова държавното обвинение също поиска 3 години условно с 5 години изпитателен срок и глоба от 5000 лева.

Бившата изпълнителна директорка на Агенцията по вписванията Виолета Николова беше уволнена след разследване на БГНЕС заради това, че през 2011 година сама си е дала бонуси в размер на десетки хиляди лева. След като си тръгна от агенцията Николова сама призна, че през 2011 година е получила общо 73 000 лева под формата на допълнително материално стимулиране, като 48 000 лева от тях тя си е дала сама.

Малко по-късно, на 16 април тази година Специализираното звено за противодействие на корупцията и финансово-данъчните измами към Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу бившия изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Освен срещу Николова, обвинителният акт е и срещу Раина Иванова – директор на дирекцията "Административно правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността" при Агенцията по вписванията, и срещу Тотка Стоилова – финансов контрольор в Агенцията по вписванията.

Прокуратурата обвини Николова за това, че за периода 19 юли – 19 декември 2011 година, като изпълнителен директор на Агенцията в съучастие с Раина Иванова, е присвоила пари от бюджета на Агенцията по вписванията в големи размери – 53 000 лева. Тя е превишила правата си по чл. 11 на издадена от министъра на правосъдието Наредба от 2004 г. Освен това е нарушила служебните си задължения, регламентирани в чл. 15 от същата наредба. Раина Иванова е обвинена в това, че за същия период в съучастие, като помагач на извършителя Николова, умишлено я е улеснила да присвои поверени й за управление 53000 лева. Според обвинението Иванова не е изпълнила служебните си задължения, не е изготвила и не е възложила изготвянето на мотивирани становища по законосъобразността на проектите на заповедите, с които Николова е разпоредила изплащането на сумите като допълнително материално стимулиране.

Двете са обвинени и в това, че на 29 декември 2011 година, в съучастие помежду си са написали писмо до Министерството на правосъдието, в което удостоверили неверни обстоятелства. Те са, че "за месеците септември и октомври 2011 г. Виолета Николова не е получила средства за материално стимулиране към месечното си възнаграждение", с цел да бъде използван този документ пред заместник-министъра на правосъдието, като доказателство за тези обстоятелства.

Тотка Стоилова – финансов контрольор в Агенцията по вписванията, е имала задължения да осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички решения. От юли до декември 20011 година обаче, според прокуратурата тя не е упражнила достатъчен контрол върху работата на Николова.