Окръжният съд в Кърджали отхвърли като неоснователен предявения иск от Мюсюлманското вероизповедание в София за земята и сградата на местния исторически музей.

Делото е решено в полза на държавата, представлявана от областния управител на Кърджали. Съдията-докладчик по делото Веселина Кашикова заяви, че няма и минимално съмнение в решението си. Мюсюлманското вероизповедание ще трябва да заплати на държавата разноски в размер на 91 062 лева. Решението на окръжната инстанция подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив в 14-дневен срок от връчването му на страните.

На последното заседание по делото от 14 май т.г. Кашикова отказа спиране на производството, каквото бе поискал адвокатът на Главното мюфтийство Красимир Руев заради казуса на бившия главен мюфтия Недим Генджев в Софийския апелативен съд. Тогава тя посочи датата 16 юни като ден за произнасяне на решението си по реститутските претенции на мюсюлманите.

Общо 4 бяха съдебните заседания по казуса за собствеността на музейната сграда и терена, върху който е построена тя. Полиция и жандармерия отцепваха района на Съдебната палата, блокирани бяха всички улици, водещи към нея. Днес обаче нямаше засилена охрана.