Към момента няма промяна в режима за доставка на газ за България и параметрите са в рамките на договорените.
Това се посочва в официална позиция на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), разпространена до медиите.
Българската страна следи с особено внимание динамично променящата се ситуация, свързана с доставките на природен газ за България и Европа през Украйна и при необходимост има готовност да предприеме незабавни действия за защита на интересите на българските потребители, съобщават от МИЕ.
Няма констатирани технически индикации за прекъсвания или промяна на характеристиките на потока в рамките обмена на информация между диспечерските центрове на българския газопреносен оператор "Булгартрансгаз" и газопреносните оператори по пътя на газа от Русия към България.
Няма промяна на физическия поток и налягането на входните точки на страната.
За гарантиране на сигурността на газовите доставки в България се следват редица мерки, даващи възможност за своевременни действия и обезпечаване на нуждите на потребителите в страната, посочват от министерството.
Към днешна дата в газовото хранилище "Чирен" има налични 355 млн.куб.м природен газ, като във връзка с динамичната ситуация в Украйна в хранилището продължава да се нагнетява газ
Възможността за дневен добив от "Чирен" при сегашните нива на активен газ е средно около 3,3 млн.куб.м на ден, което осигурява около 65% от дневното потребление за този период от годината, при настоящите метеорологични условия в страната. При посочените нива, добивът на количества от хранилището "Чирен" ще осигурява доставки за минимум 100 дни.
Освен добив от хранилището, в страната се осъществява и местен добив. От 1 януари 2014 г. е осигурена техническа възможност за пренос на от 1 млн. куб. метра до 3 млн. куб. метра дневно природен газ, в посока от Гърция към България, в зависимост от възможностите на гръцката газопреносна мрежа, в изпълнение на задълженията по европейския регламент.
При ползването на всички тези ресурси е възможно да се осигури потреблението на газ в страната ни краткосрочно, без прекъсване на доставките за потребителите, заявява МИЕ
При негативно развитие на ситуацията и сериозни индикации за спиране на доставките за България, всички заинтересовани страни и обществеността ще бъдат своевременно информирани, съобщават още от министерството.