В момента все още няма нещо, като ценообразуващ елемент, което да повлияе върху цената на газа. Няма обстоятелства, които да предопределят промяна на цената, заради това.

Ако има промяна на цената на газа от 1 юли, тя ще бъде на база на разчетите на дружества, които са представили. Това поясни пред журналисти председателят на ДКЕВР Боян Боев, предаде репортер на БГНЕС.

Стана ясно, че преференциалните цени за тока, които се обсъждаха днес ще важат за новоприсъединените ВЕИ-та към мрежата. Запитан кои централи ще мога да се присъединят към мрежата Боев заяви, че предвид доклада на министъра и предвид, това че следва нулева година регулаторът е длъжен по закон да определи тези цени и го прави.

От 1 юли ще има решение за преференциалните цени на тока от ВЕИ-та, обясни Боян Боев и повтори, че по закон ДКЕВР са длъжни да определят преференциалните цени за ток от ВЕИ-та и подчерта, че те не касаят старите договори на ВЕИ-тата.

На въпрос какви са запасите в Чирен, Боев отговори, че този въпрос трябва да бъде зададен към дружеството, което оперира със запасите в Чирен и допълни, че ще искат такава информация и го правят перманентно.

Преди това на второ обществено обсъждане на доклад и проект на решение относно определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане, от Министерство на икономиката и енергетиката отново заявиха, че ще представят становище по доклада на ДКВЕР в законоустановения срок. Меглена Русинова, председател на Българска фотоволтаична асоциация (БФА) заяви, че БФА е на същото мнение и позиция, която изказа по време на предното заседание на регулатора за определянето на преференциални цени на тока, произведен от възобновяеми източници.

В крайна сметка отново председателят на комисията Боев насрочи закрито заседание на 1 юли, на което да се обсъдят и определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, с тази разлика, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане. /