Прокуратурата проверява как Българската народна банка и Комисията за защита на потребителите реализират правомощията си по Закона за кредитните институции и Закона за защита на потребителите, съобщиха от прокуратурата.

Обект на проверката е и какви механизми са създадени в тези институции в изпълнение на законовите разпоредби с оглед защита на държавния и обществения интерес. Прокуратурата прави проверката във връзка с публикации, свързани с бързите кредити, при които получаваш 1000 лева, а връщаш 5000 лева. Проверката се прави в изпълнение на правомощията си отдел "Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите" при Върховна административна прокуратура. За резултата от проверката обществеността ще бъде информирана своевременно, уточниха от прокуратурата.