Печалбите в размер от 200 лв. до 10 000 лв. след тираж 48, който се проведе на 15.06.2014 г. (неделя), ще се изплащат в банковите клонове на Пощенска банка, срещу представяне на Искова форма.
Исковата форма се издава от касиер-приемчиците в тотопунктовете на БСТ и касиерите в другите обекти, които набират залози за игрите на БСТ, срещу представяне на печеливша квитанция за залог.
За тиражи 48 и 49 изплащането на печалби по Искови форми в банков клон ще стартира от 12:00 часа на 20.06.2014 (петък), а за тиражи 50 и 51 - от 12:00 часа на 27.06.2014 (петък).
За всички следващи тиражи, изплащането на печалби по Искови форми в банков клон ще започва от 12:00 часа в дните – петък за приключилия в четвъртък тираж и понеделник за приключилия в неделя тираж.
Всички печалби в размер от 200 лв. до 10 000 лв., определени в тиражите до 47-ми включително, ще се изплащат съгласно досега действащите правила в РД на БСТ или определени пунктове.