Числата от 48-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 43, 49, 40, 27, 22, 10.

II теглене: 27, 37, 5, 49, 16, 34.

---------------------

6 от 42

I теглене: 40, 37, 13, 28, 39, 14.

---------------------

5 от 35

I теглене: 14, 3, 6, 2, 32.

II теглене: 9, 14, 33, 16, 24.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 9, 8, 4.

Печеливши цифри: 7, 6, 6.