Българинът все по-рядко подава сигнал в МВР за престъпления. Всяка втора жертва на престъпление предпочита да не се оплаква в МВР. В същото време престъпността и броят на жертвите рязко са се увеличили през 2012 г.

Такива изводи правят в свой анализ от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). В същото време те подчертават, че данните им рязко се разминават от тези на МВР, според които има намаляване на престъпността Според официалната статистика на МВР обаче престъпленията намаляват от 114871 на 107828, като ЦИД за първи път отбелязва подобно толкова голямо разминаване.

За 2012 г. се регистрира и най-големият спад на докладваните престъпления за последните 3 години. Само 42.4% от престъпленията са съобщени в полицията през 2012 година, а всяка втора жертва на престъпление е избрала да не го съобщава.

Изследването показва, че жертвите на престъпления през 2012 г. са нараснали на 15.4%, като през 2011 г. са били 10.3%.

Данните от националното представително изследване на ЦИД показват, че от приблизително 600 000 престъпления, извършени за година, за около половината не се подава сигнал. Следователно около 300 000 престъпления би трябвало да се регистрират от полицията и да бъдат отразени в тяхната статистика. МВР обаче регистрира приблизително 110 000 престъпления годишно, като това дава основание да се направи заключение, че по редица причини около 190 000 престъпления съобщени от гражданите в крайна сметка не се регистрират, нито се разследват от МВР.