Излезе актуализираният списък на българските фирми регистрирани посредници за работа у нас и в чужбина. Както е известно, посредническата дейност се извършва въз основа на регистрация в Агенцията по заетостта /АЗ/ и след издаване на удостоверение от министъра на труда и социалната политика, като срокът му на действие е за пет години.

Към 1 октомври 2013 г. фирмите за трудово посредничество в страната са 277 (с 15 по-малко отколкото през септември).
В Русе работят частните борси “Рускоминвест”ООД, “Прайз Трейд”ЕООД, “Перфекта Консултинг”ООД, “Персоннел Интернешънъл”ЕООД /с офиси и в София и Пловдив/, „Досама” ЕООД /с офис в Пловдив/ и „Адапт Про”ООД. Офиси в града имат също и други български фирми - софийските “Юзит Калърс България”ООД, “Аналог 2009”ЕООД, “Интеграл Уърк енд Травъл”ООД и “Джи Ай груп”ЕООД.
В Силистра работи “Галекса Про”ЕООД.

Българските фирми, които към 1 октомври т.г. притежават удостоверения като регистрирани посредници за набиране на българи за работа в чужбина, са общо 282 (с 6 по-малко отколкото през септември).

От тях 14 са с регистрирани договори /един или повече/ за извършване на посредническа дейност:
Три са българските фирми, които посредничат за Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, и една – за Кралство Норвегия.
Трима са посредниците за работа в Германия, а по един - в Чехия, в Словения, в Латвия, в Португалия и в Австрия.
Четири са частните борси, които набират медицински специалисти – за Австрия, за Кувейт и за Германия - две.
От общо регистрираните 76 частни борси като посредници при наемане на морски специалисти за кораби, плаващи под чужд флаг, 50 са с регистрирани договори за извършване на посредническа дейност. Сред тях са русенските “Агенция Лъки М”ЕООД /с договор/ и “Вип Шип”ООД, софийската “Юзит Калърс България”ООД /с офис и в Русе/.

Сред останалите регистрирани посредници за набиране на българи за работа зад граница русенски са “Вип Шип”, “Булинвест-2012”ООД, „Момтрейд”ЕООД, “Персоннел Интернешънъл”, „Досама” и „Адапт Про”. Свои представителства в Русе имат “Юзит Калърс България”ООД, “Интеграл Уърк енд Травъл”ООД и “Джи Ай груп”ЕООД. За чужбина посредници са още “Про.Контакт Сервиз”ООД /седалището на фирмата е в с.Новград, община Ценово, а офисът в София/, ”Мегаконтакт-България”ООД и “БГ Инс”ЕООД-Разград. За кои конкретни страни ще набират работна сила тези посредници ще стане ясно след като те регистрират в АЗ посреднически договор със съответен чужд работодател за набиране и предлагане на кандидати с определени професии.
Актуализирания списък на регистрираните посреднически фирми - с номерата и датите на издадените удостоверения, адресите и телефоните им, всеки заинтересован може да намери във всяко бюро по труда в страната и в интернет страницата на АЗ /www.az.government.bg/. Там е публикувана и Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа /ДВ, бр.49/2003 г., изм. - ДВ, бр.52/2006 г., бр.22/2010 г., бр.88/2010 г. и бр.50/2011 г./.